Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

BRUGPENSIOEN / STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

 

Cao nr. 17 van 19.12.1974
Collectieve arbeidsovereenkoms tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

Koninklijk besluit van 07.12.1992
Koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende het conventioneel brugpensioen

Cao nr. 55 van 13.07.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 55 bis van 7 februari 1995 en nr. 55 ter van 10 maart 1998

Koninklijk besluit van 03.05.2007
tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cao nr. 91 van 20.12.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen
(2010-2012)

Cao nr. 105 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen
(2013-2014)

Cao nr. 107 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Regeerakkoord van 09 oktober 2014 (SWT)

Cao nr. 111 van 27.04.2015  en  Cao nr. 112 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen
(2015-2016)

Cao nr. 113 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen
(2015-2016)

Cao nr. 114 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst
betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen
(2015-2016)

Cao nr. 115 van 27.04.2015  en Cao nr. 116 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen
(2015-2016)

Cao nr. 117 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering
(2015-2016)

ADVIES 1937 van 27.04.2015
Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Akkoord van de groep van Tien van 15 oktober 2015

ADVIES 1963 van 27.10.2015
betreffende de technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

IPA 2017 - 2018
Interprofessioneel Akkoord van 2 februari 2017 voor de periode 2017-2018

Cao nr. 120 van 21.03.2017  en Cao nr. 121 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen
(2017-2018)

Cao nr. 122 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen
(2017-2018)

Cao nr. 123 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen
(2017-2018)

Cao nr. 124 van 21.03.2017  en Cao nr. 125 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen
(2017-2018)

Cao nr. 126 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering
(2017-2018)

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cao nr. 128 van 27.11.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert (geratificeerd door het KB van 21 december 2018, gepubliceerd in het BS van 11 januari 2019)

TABEL SWT - (bijgewerkt op 23.04.2019)

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011