Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Bevat de initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis.

Bevat links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad waar relevante en betrouwbare informatie terug te vinden is over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Laatste toevoegingen op deze pagina worden aangeduid in het blauw

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis

Nationale Arbeidsraad

Groep van Tien

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Europese sociale partners

Regionale sociaal-economische raden

Informatie op de websites van officiële instanties

België

Europa

Internationaal

Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad

Vertegenwoordigers van de werknemers

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 


Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis
 


Nationale Arbeidsraad 

TABEL - Coronacrisismaatregelen op federaal niveau – arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsaspecten

Verklaring van de sociale partners in verband met het coronavirus van 06.03.2020
De impact van het Covid19-virus op de arbeidswereld : oproep van de sociale partners

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie


Groep van Tien 

Oproep Groep van 10 i.v.m. werken en respect voor de gezondheid van 27 maart 2020

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Verklaring Groep van 10 van 14 april 2020

Verklaring Groep van 10 van 22 april 2020 - Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19

Akkoord van Groep van 10 van 28 mei 2020

Akkoord van Groep van 10 van 18 juni 2020

Verklaring Groep van 10 van 7 september 2020 - COVID & RELANCE

Verklaring Groep van 10 van 9 oktober 2020 - Sociale verkiezingen


Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 1 juli 2020

Dringende oproep van de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 26 augustus 2020 voor een vlottere coördinatie van de verschillende maatregelen in de strijd tegen het Sars Cov-2 virus

Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk van 7 oktober 2020 inzake de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van SARS-COV-2


Europese sociale partners 

Joint Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union Confederation


Regionale sociaal-economische raden 

 

 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Cruciale rol voor sociale partners in coronacrisis- en relancebeleid

Vlaamse sociale partners zijn klaar voor veilige en vlotte opstart

Vlaams relancebeleid - bijzondere tijden vragen bijzondere aanpak

Sociale partners willen sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering

Krijtlijnen voor een Vlaams economisch relancebeleid

Advies betere data voor het (corona)beleid

Cijferrapport corona-impact op het sociaal-economisch weefsel

Advies over de begroting 2021

Open brief aan de Vlaamse regering - Relance op de rails, versterkt door overleg

 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE)

COVID-19 : les mesures wallonnes

Animation : les impacts potentiels de la crise du COVID-19

Get up Wallonia : 11 mesures prioritaires pour la relance

Avis n°74 - Sur l’urgence d’apporter une réponse « Post-COVID-19 » sensible au genre

 

Brupartners.brussels - Economisch en Sociaal overleg (BRUPARTNERS)

Taskforce « Economische impact van het coronavirus »


Informatie op de websites van officiële instanties
 


België 

Over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen): 

de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Over de regels van het arbeidsrecht en het welzijnsrecht:

de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Over tijdelijke werkloosheid

RVA (FAQ COVID-19)

Over corona-ouderschapsverlof

RVA - Corona-ouderschapsverlof - FAQ

Over ‘social distancing’-verplichting

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Ministerieel besluit van 18 oktober houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken

FAQ over de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus (Federaal Comité voor de Coördinatie)

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids en sectorgidsen

Over de gevolgen op de arbeidsmarkt

Verslag Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19

Over de economische gevolgen van COVID-19: informatie voor ondernemingen, consumenten en reizigers

FOD Economie: Het coronavirus en zijn gevolgen

Over uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ:

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers

Over uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV tijdens de COVID-19-crisis

Info voor BURGERS

Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode

Over COVID-19 als beroepsziekte

FEDRIS (FAQ COVID-19)

Over COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


Europa 

Europese Commissie 

Coronavirus: EU-respons

Europese Raad 

COVID‑19

Europees Parlement 

De respons van de EU op het coronavirus

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 

EESC Info

Eurogip 

Covid-19 News


Internationaal 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

COVID-19 and the world of work

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

Tackling coronavirus (COVID-19) - Contributing to a global effort


Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad
 


Vertegenwoordigers van de werknemers 

ABVV

ACLVB

ACV


Vertegenwoordigers van de werkgevers 

BOERENBOND

FWA

UCM

UNISOC

UNIZO

VBO

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011