Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

 

NIEUW

Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad heeft, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie uitgewerkt.

Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022.

 Voor meer informatie, zie het  dossier « innovatieve arbeidsorganisatie ».

Dit dossier bevat informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Vanaf 1 april 2022 kan hier een aanvraag ingediend worden door middel van een on-line-aanvraagformulier.

 


ADVIES 2291 van 17.05.2022
Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

ADVIES 2290 van 17.05.2022
Sluiting van ondernemingen - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007

ADVIES 2289 van 17.05.2022
Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen

RAPPORT 126 van 17.05.2022
Tussentijds verslag over de promotie van de fiets voor het woon-werkverkeer

ADVIES 2288 van 26.04.2022
Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Federaal begrotingsakkoord 2022 – RIT 2.0

ADVIES 2285 van 06.04.2022
Advies over het uitwerken van een interfederale MaaS-visie

RAPPORT 125 van 06.04.2022
Tweede jaarverslag over de uitvoering van het Europese kaderakkoord over digitalisering

ADVIES 2287 van 06.04.2022
Wijziging van artikel 39 KB maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 2286 van 06.04.2022
Ontwerp van operationeel plan “sociale fraudebestrijding 2022”

ADVIES 2284 van 29.03.2022
Pilootprojecten burn-out en innovatieve arbeidsorganisatie

ADVIES 2283 van 29.03.2022
Wijziging van artikel 39 KB maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 2282 van 29.03.2022
Aanvullende pensioenen – Opvolging van het afsprakenkader van 25 juni 2021

ADVIES 2281 van 29.03.2022
Ontwerp van koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen

ADVIES 2280 van 29.03.2022
Bijdrage van de Raden aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2022

ADVIES 2279 van 09.03.2022
Ontwerp van spoorvisie 2040

ADVIES 2278 van 09.03.2022
Compensatie verhoging minimumloon in het kader van het sociaal akkoord van 25 juni 2021 voor werkgevers behorend tot “categorie 2 en 3” van de structurele vermindering sociale zekerheid

ADVIES 2277 van 09.03.2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen

ADVIES 2276 van 22.02.2022
Betaalde feestdagen deelstaten - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2275 van 22.02.2022
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Evaluatie van de CAO nr. 90

ADVIES 2274 van 26.01.2022
Flexibele abonnementen: hefboom voor meer woon-werkverkeer per trein

ADVIES 2273 van 26.01.2022
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2022

ADVIES 2272 van 25.01.2022
Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

 

 

CAO nr. 43/16 van 09.03.2022 
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld maandinkomen

CAO nr. 90/4 van 22.02.2022 
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

 

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Nieuw : Dossier Innovatieve arbeidsorganisatie

Dossier Duurzame ontwikkeling

Dossier Dossier Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen aangepast op 27.04.2022

Dossier Dossier return to work aangepast op 27.04.2022

Dossier Telewerk aangepast op 07.12.2021

Dossier Ecocheques aangepast op 21.12.2021

Dossier Burn-out aangepast op 18.03.2022

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 20.04.2022

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Perscommuniqué van : 17.05.2022 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.04.2022 (NAR) CAO-bedragen

Perscommuniqué van : 06.04.2022 (NAR)

Perscommuniqué van : 29.03.2022 (NAR)

Perscommuniqué van : 29.03.2022 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 09.03.2022 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.02.2022 (NAR) CAO-bedragen

Perscommuniqué van : 22.02.2022 (NAR)

 

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011