Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1971 van 26.01.2016
Flexi-jobs – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1970 van 26.01.2016
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatieswet

ADVIES 1969 van 26.01.2016
Voorontwerp van nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten

ADVIES 1968 van 26.01.2016
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

ADVIES 1967 van 26.01.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016

ADVIES 1966 van 15.12.2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2016

ADVIES 1965 van 15.12.2015
Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen - ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1964 van 15.12.2015
Vermindering van de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van de eerste zes werknemers – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit

CAO nr. 98 quater van 26.01.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 46 vicies bis van 15.12.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17 tricies septies van 15.12.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

CAO nr. 43 quater decies van 26.05.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 bis van 16 mei 1989, nr. 43 ter van 19 december 1989, nr. 43 quater van 26 maart 1991, nr. 43 quinquies van 13 juli 1993, nr. 43 sexies van 5 oktober 1993, nr. 43 septies van 2 juli 1996, nr. 43 octies van 23 november 1998, nr. 43 nonies van 30 maart 2007, nr. 43 decies van 20 december 2007, nr. 43 undecies van 10 oktober 2008, nr. 43 duodecies van 28 maart 2013 en nr. 43 terdecies van 28 maart 2013

CAO nr. 50 ter van 26.05.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 bis van 28 maart 2013

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 27.01.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2016/2 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 27.01.2016/1 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 21.12.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.10.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 14.07.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.06.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.06.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 26.05.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.04.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.03.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.03.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.02.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 21.01.2015 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011