Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

RAPPORT 101 van 22.11.2016
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatiewet – Opvolging van het advies nr. 1.970

ADVIES 2007 van 22.11.2016
IAO – Jaarlijkse follow-up van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-statuut) – Afschaffing van gedwongen arbeid – Protocol van 2014 betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930

ADVIES 2005 van 22.11.2016
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2016-2017

ADVIES 2004 van 25.10.2016
Systeem van de werkgeversgroeperingen – Gevolggeving aan advies 1.890 en 1.905 – Monitoring

ADVIES 2000 van 25.10.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1999 van 25.10.2016
IAO – Rapport over vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie: opheffing van de verdragen

CAO nr. 24 quinquies van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24 bis van 6 december 1983, nr. 24 ter van 8 oktober 1985 en nr. 24 quater van 21 december 1993

CAO nr. 32 sexies van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 ter van 2 december 1986, nr. 32 quater van 19 december 1989 en nr. 32 quinquies van 13 maart 2002

CAO nr. 102 bis van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijzi-ging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

CAO nr. 36 sedecies van 19.07.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten

CAO nr. 41 bis van 13.04.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Inventaris van de secretariaten met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen (NIEUW)

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten (aangepast op 30-07-2015)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 22.11.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 07.06.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 04.05.2016 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011