Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1912 van 30.09.2014
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

RAPPORT 89 van 30.09.2014
IAO - Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 en 23 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2014

CAO nr. 47 undecies van 29.04.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten

CAO nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Nieuw

Perscommuniqué van : 25.03.2014 (NAR)

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Perscommuniqué van : 12.02.2014 (NAR)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Perscommuniqué van : 26.07.2013 Overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Perscommuniqué van : 16.07.2013 (NAR)

Betaald educatief verlof

Perscommuniqué van : 19.06.2013 (NAR/CRB)

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 28.05.2013 (NAR)

 

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011