Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

Nieuwe publicatie: Activiteitsverslag  2012 - 2013


ADVIES 1909 van 15.07.2014

Veralgemening van de elektronische aangifte van sociaal risico – Ontwerp van wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid – Gevolggeving aan advies nr. 1.901 van 25 maart 2014

ADVIES 1908 van 15.07.2014
Regelgeving inzake betaald educatief verlof-Ontwerp van koninklijk besluit-Schooljaar 2014-2015

RAPPORT 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

meer 
 

CAO nr. 47 undecies van 29.04.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten

CAO nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag

 

meer 

 

DOSSIERS

NEWS

Regeerakkoord Di Rupo van 1 december 2011 - Boordtabel (aangepast op 22 augustus 2014)

Perscommuniqué van : 25.03.2014 (NAR)

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Nieuw

Perscommuniqué van : 12.02.2014 (NAR)

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Perscommuniqué van : 26.07.2013 Overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Perscommuniqué van : 16.07.2013 (NAR)

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Perscommuniqué van : 19.06.2013 (NAR/CRB)

Betaald educatief verlof

Perscommuniqué van : 28.05.2013 (NAR)

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 18.12.2012 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.10.2012 (NAR)

 

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011