Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1990 van 19.07.2016
Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse gemeenschap arbeid verrichten als persoonlijke assistent via een persoonsvolgende financiering – ontwerp van KB

ADVIES 1989 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexi-jobs betreft en tot aanpassing van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot doelgroepverminderingen

ADVIES 1988 van 19.07.2016
Evaluatie van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

AANBEVELING 26 van 19.07.2016
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

ADVIES 1987 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing

ADVIES 1986 van 19.07.2016
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017

RAPPORT 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

RAPPORT 98 van 19.07.2016
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

CAO nr. 36 sedecies van 19.07.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten

CAO nr. 41 bis van 13.04.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten (aangepast op 30-07-2015)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 07.06.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 04.05.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 13.04.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.02.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2016/2 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 27.01.2016/1 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 21.12.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.10.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 14.07.2015 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011