Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1904 van 25.03.2014
Wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1902 van 25.03.2014
Gebruik van elektronische maaltijdcheques − Follow-up van de adviezen nr. 1602, nr. 1680 en nr. 1712

ADVIES 1901 van 25.03.2014
Veralgemening van de elektronische aangifte sociaal risico

ADVIES 1900 van 25.03.2014
Studentenarbeid – Evaluatie

ADVIES 1899 van 25.02.2014
Jaarverslag 2012 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1898 van 25.02.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1897 van 25.02.2014
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft

ADVIES 1896 van 25.02.2014
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft

ADVIES 1895 van 25.02.2014
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten

ADVIES 1894 van 25.02.2014
Evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 2014

meer 
 

CAO nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag

 

meer 

 

DOSSIERS

NEWS

Regeerakkoord van 1 december 2011 - Boordtabel - Nieuw

Perscommuniqué van : 25.03.2014 (NAR)

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Nieuw

Perscommuniqué van : 12.02.2014 (NAR)

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Perscommuniqué van : 26.07.2013 Overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Perscommuniqué van : 16.07.2013 (NAR)

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Perscommuniqué van : 19.06.2013 (NAR/CRB)

Betaald educatief verlof

Perscommuniqué van : 28.05.2013 (NAR)

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 18.12.2012 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.10.2012 (NAR)

 

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011