Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1921 van 21.01.2015
Nieuw tarievenbeleid van de NMBS

ADVIES 1920 van 16.12.2014
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2015

ADVIES 1919 van 25.11.2014
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen – Gevolggeving aan advies nr. 1.883

ADVIES 1918 van 25.11.2014
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2014-2020

ADVIES 1917 van 25.11.2014
Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

RAPPORT 91 van 19.11.2014
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

RAPPORT 90 van 19.11.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Advies nr. 1.817 en rapport nr. 86

CAO nr. 47 undecies van 29.04.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten

CAO nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Nieuw

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 21.01.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 16.12.2014 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.03.2014 (NAR)

Perscommuniqué van : 12.02.2014 (NAR)

Perscommuniqué van : 26.07.2013 Overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag

Perscommuniqué van : 16.07.2013 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011