Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

RAPPORT 91 van 19.11.2014
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

RAPPORT 90 van 19.11.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Advies nr. 1.817 en rapport nr. 86

ADVIES 1915 van 05.11.2014
Nationaal rapport inzake de toepassing van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

ADVIES 1914 van 05.11.2014
IAO - 104e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2015) - Rapport V (1) - Overgang van de informele economie naar de formele economie

ADVIES 1913 van 05.11.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 - Vaststelling van de taal op het etiket van stoffen en mengsels

CAO nr. 47 undecies van 29.04.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten

CAO nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Nieuw

Perscommuniqué van : 25.03.2014 (NAR)

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Perscommuniqué van : 12.02.2014 (NAR)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Perscommuniqué van : 26.07.2013 Overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Perscommuniqué van : 16.07.2013 (NAR)

Betaald educatief verlof

Perscommuniqué van : 19.06.2013 (NAR/CRB)

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 28.05.2013 (NAR)

 

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011